FINDIK için EM kullanımı

Topraktan:
Mayıs veya Haziran ayında ağaçların kök kısımlarına denk gelecek şekilde tatbik edilmek suretiyle 3 litre EM (aktif). (1 tonluk holdere 3 litre EM (aktif) konulup ağaçların kök çevrelerine gelecek şekilde her ağaç için 50-60 litre ağaçların dip kısımlarına tatbik edilir)

Yapraktan:
1. uygulama: Yapraklanma başladığında 250 ml EM5 + 250 ml EM FPE, 250 litre suya konup, ağaçlara yaprakları ve dallarıyla birlikte ıslanacak şekilde uygulanır.
2. uygulama: Meyveler mercimek büyüklüğüne ulaşıp iç kurdu ilacı atıldıktan 10 gün sonra 500 ml EM5 + 500 ml EM FPE 500 litre suya konup ıslanacak şekilde uygulanır.
(Aslında EM uygulanan ağaçlarda iç kurdu için zehir kullanımına gerek yoktur. Fakat henüz EM’in etkisini bilemeyen çiftçilerimizin tedbir olarak alıştıkları uygulamayı yapacakları düşüncesiyle izah ettik. Bir kısım ağaçlarına iç kurdu mücadele ilacı atmadan sadece EM ile uygulama yapmalarını tavsiye ederiz).
3. uygulama: Ekim ayında filiz güvesi mücadele ilacı atmadan 10- 15 gün önce 2. uygulama ile aynı şekilde tatbik edilmelidir (Burada da yine bir kısım ağaçlarına filiz güvesi mücadele ilacı atmadan sadece EM ile uygulama yapmalarını tavsiye ederiz).
 
Not: Yapraktan EM uygulaması ile zehir atılmasına gerek kalmayacaktır. Denemeniz önerilir.