BALIK, KARİDES VE ROTİFER YETİSTİRİCİLİĞİNDE EM KULLANILMASI

EM, balık ve karidesler için de oldukça yararlıdır çünkü suyun kalitesini iyileştirir. Her ay havuzun içine EM koyunuz (1-2lt EM / 1 ton su). Suyun kokusunu düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Eğer kötü koku yok olmadıysa, daha kısa aralıklarla EM koyunuz. Balıkların yemlerine “Hayvanlar için EM bukaşi” ilave edilmesi (Yemin % 5’i kadar, örn: 95 kg yem + 5kg EM Bukaşi) balık çiftliklerinde verimliliğin artırılması için çok etkilidir Her ay havuzun içine (1:10000) oranında seyreltilmiş EM koyunuz (Havuzdaki suyun %0.01’i kadar ). Balıkların yemlerine “Hayvanlar için EM bukaşi” ilave edilmesi (Yemin %1-5’i kadar) balık çiftliklerinde verimliliğin artırılması için çok etkilidir. Toprak havuzlarda metrekareye 2-5 adet Bukaşi Topu atınız. Ayrıca havuzlara belirli aralıklarla EM ilave ediniz. Beton havuzlarda veya tanklarda, havuzlar/tanklar boşaltıldığında havuzların/tankların dibine metrekareye 50 gram gelecek şekilde EM Bukaşi serpiştiriniz. Bu işlem aşağıdaki gibi gerçekleştirilir: - Havuzlar/tanklar boşaltıldığında, ıslakken/nemliyken dibine 50 gram/metrekare gelecek ve her yerde eşit olacak şekilde Bukaşi serpiniz. - Bukaşi serpiliyken, en az 1 gün en fazla 5 gün havuzları/tankları boş olarak bırakınız. Daha sonra suyla doldurunuz.

EM’nin Balıkçılıkta yararları:
- Suyun kalitesini önemli derecede iyileştirir (türbidite, erimiş oksijen ve pH)
- Üretimin maliyetini azaltır.
- Suyu doğal yoldan arıtır ve koliform bakteri sayısını azaltır.
- Amonyak, hidrojen sülfür ve metan gibi zararlı gazların üretimini engeller.
- Dip çamurunu önemli ölçüde azaltır.
- Suda ve topraktaki patojen mikroorganizmaları azaltır. Balıkların, bağışıklık sistemini geliştirir ve beyaz leke (white spot) gibi hastalıkların ve bakteriyel ve fungal hastalıkların oluşumunu azaltır.
- Antibiyotik ya da kireç gibi kimyasal maddelerin kullanımını azaltır.
- Mortalite Endeksi’nin (Ölüm Oranı) azaltılmasına yardımcı olur. Verimi artırır.
- Bağırsak mikroflorası iyileştiği için, gıda dönüşüm oranı artar ve üretim süresi kısalır.
- Çevreye zarar vermeden daha sağlıklı ve temiz bir üretim yapılmış olur.