SÜT SIĞIRI ÜRETİMİNDE EM

Yem Katkısı Olarak
Sığır yemine aşağıdaki oranlarda EM Bukaşi ilave edin.

Sütten kesilen/ büyüme çağındaki hayvanlarGünde 30 gram
DüvelerGünde 30 gram
Süt inekleriGünde 30 gram
Sütü kesilen ineklerGünde 10 – 30 gram
Damızlık boğalarGünde 10 gram
Genç boğalarGünde 10 – 30 gram

 

Ahır Hijyen Spreyi Olarak
Yerler için hazırladığınız altlıkları yayın (1 birim odun kömürü ve 1 kilogram Bukaşi ile karıştırılmış 10 birim organik madde) İlk ay boyunca 7 günde 1 kez, sonrasında 15 günde bir kez, 1:50 oranında seyreltilmiş EM'i metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız
çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram (2 avuç kadar) Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.

Atık Su ve Lagün Muamelesi
Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında EM ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. EM ilavesi besleme uygulamasından 30 gün sonra başlatılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere metrekareye 5 adet Bukaşi Topu atınız.

Kaba Yem Hazırlama
1 litre EM, 1 litre melas ve 100 litre suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış kaba yem üzerine spreyleyin.

Mera Yönetimi
Dekar başına 1000 kilogram EM Bukaşi'yi mera üzerine yayın ve hemen ardından 15 günde bir 1000 litre seyreltilmiş EM çözeltisini (1:1000) spreyleyin. Mera rotasyonu uygulayın.

Kene Kontrolü
%50'lik EM5 çözeltisini (%50 EM5 + %50 klorsuz su) her 15 günde bir kez hayvanların üzerine her yerlerine gelecek şekilde spreyleyin. Üçüncü aydan sonra konsantrasyon oranını %30'a indirin.