BILDIRCIN ÜRETİMİ

Yumurtadan yeni çıkmış bıldırcın civcivleri için
Su Katkısı Olarak: İlk iki hafta boyunca günlük içme suyunun litresine 0,5 ml oranında EM ilave edin. Aşağıdaki tabloya göre hareket
edin.

Tablo 1. İlk iki hafta boyunca değişen miktarlardaki içme suyuna eklenecek olan EM Aktif miktarı

EM (ml.)İçme suyu (litre)
0,51
5 10
10 20
1530
20 40
25 50
30 60
3570
40 80
45 90
50100

 
Üçüncü haftadan itibaren kuşların günlük içme suyu miktarına 1 litre suya 0,25 ml oranında EM ilave edin. Aşağıdaki tabloya göre hareket edin.
Tablo 2. Üçüncü haftadan itibaren değişen miktarlardaki içme suyuna eklenecek olan EM miktarı

EM (ml.)İçme suyu (litre)
0,251
2,510
520
7,530
1040
12,550
15,560
17,570
2080
2290
25100


Yem Katkısı Olarak:
Kuşların günlük yem miktarına aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda EM Bukaşi ilave edin.

a. Yumurtlama öncesi dönemde

Hafta bazlı yaşEM Bukaşi (%)
1-2 hafta3
3 hafta2
4-5 hafta1
6 hafta ver sonrası0,5

b. Yumurtlayan kuşlar

Hafta bazlı yaşEM Bukaşi (%)
1-15 hafta3
16-17 hafta2
18-20 hafta1
21 hafta ve sonrası0,5


Hatırlatma:
Her zaman ve her defasında taze Bukaşi kullanın.

Hijyen Spreyi Olarak: Birinci ay boyunca her 7 günde 1 defa, ikinci aydan itibaren 15 günde bir defa, 1 litre suda 2 ml oranında EM spreyleyin.

Atık Su ve Lagün Muamelesi: Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında EM ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. İlave işlemi besleme ve içme uygulamalarından 30 gün sonra başlatılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere ve muamele tanklarına EM ile muamele edilmiş gözenekli malzemeler batırın.