Bugünün piyasasında rekabetçi olmak için modern çiftlik hayvanları üreticisinin daima yenilikçi olması ve yeni üretim teknikleri arayışı içinde olması gerekmektedir. Şirketimiz EM® Probiyotik mikrobiyal aşılayıcıların Türkiye’de yetiştiriciler arasında yaygınlaştırılması alanında çalışmaktadır. EM® Teknolojisi 1980’lerde Okinawa, Japonya’da Prof. Dr. Teruo Higa tarafından geliştirilmiş ve dünya çapında 130’u aşkın ülkeye yayılmıştır. EM® Teknolojisi Türkiye’de kümes ve çiftlik hayvanları üreticileri için

son derece umut vericidir. Maliyeti düşük, uygulanması kolaydır ve koku kontrolü, hayvanların et ve süt verimlerinin arttırılması konularında, hijyen, ve gübrelik hayvan dışkısından organik gübre

üretimi alanlarında harika sonuçlar vermektedir.

EM® TEKNOLOJİSİ NEDİR?

EM® Teknolojisi, Etkin Mikroorganizmaların kullanıldığı teknoloji anlamına gelmektedir. EM®, tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır.

Etkin Mikroorganizmalar, hem aerobik (oksijen içeren) hem de anaerobik (oksijen içermeyen) ortamlarda yaşayabilen mikroorganizma gruplarından oluşmaktadır. Yeryüzündeki mikroorganizmalar temelde üçe ayrılır: Bozguncu (Dejeneran) mikroorganizmalar, Yapıcı (Rejenerant) mikroorganizmalar ve Fırsatçı (Nötr veya Opportünist) mikroorganizmalardır.

Etkin Mikroorganizmalar, genel olarak yapıcı mikroorganizmalar sınıfına girmektedir. Organik maddelerin bozunmasını (kokuşmasını ya da oksidasyonunu) engelleyip, fermantasyona neden olurlar. Böylece doğayı sağlıklı kılarlar ve birçok biyolojik aktif maddenin, vitaminlerin, doğal hormonların ve antioksidan maddelerin oluşmasını sağlarlar. Antioksidan maddeler, sadece oksidasyonun zararlarını engellemekle kalmaz, oksidasyonu, bir başka deyişle çürümeyi (ya da kokuşmayı) durdurup maddenin temel yapısına dönüşümünü sağlayabilmektedir. Bozguncu mikroorganizmalarda ise, yapıcı mikroorganizmalardakinin tam tersi bir durum söz konusudur. Bu mikroorganizmalar doğrudan ya da dolaylı olarak oksidasyonu başlatan maddeler üretirler. Bu da serbest radikalleri yaşatması demektir. Nötr olan fırsatçı mikroorganizmalar, ne yapıcıdır ne de bozguncudur. İki grubun arasında kalmakta oportünist bir tutum sergilemektedir. Yararlı mikroorganizmalar güçlü ise yararlıların tarafında, zararlı mikroorganizmalar güçlü ise onların yanında yer almakta ve güçlü olan gibi davranmaktadır. Belirli bir açıdan bakıldığında, giderek elverişsiz hale gelen tarım alanları ve doğa koşulları, oksidasyonun acımasız bir sonucu olarak görülebilir.

EM® ile genel anlamda her alandaki oksidasyon oluşumu antioksidasyona dönüştürülerek mikroorganizmalar sayesinde engellenmektedir.

KÜMES VE ÇİFTLİK HAYVANLARI ÜRETİMİNDE EM PROBİYOTİK KULLANIMINA GENEL BAKIŞ

EM® Teknolojisi, hayvancılıkta tatmin edici bir sonuç elde etmek için 3 farklı uygulama şekli sunar. Uygulama programı aşağıdaki farklı yöntemleri içermektedir:

 1. İçme suyuna verilmesi
 2. Hayvan yemlerine katılması
 3. Hijyen spreyi

Hayvan üretiminde EM® Teknolojisinin ek özellikleri

 1. a) EM® ile lagün arıtımı ve kötü kokuların yok edilmesi,
 2. b) Altlık değerlendirme yöntemi
 3. c) Hayvan gübresinden organik kompost üretimi

HAYVAN ÜRETİMİNDE EM PROBİYOTİK KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN FAYDALAR

Kötü kokuları yok eder. Koku bileşikleri, örneğin amonyak, hidrojen sülfür, metil merkaptan ve metil sülfür, vb. türevleri genellikle çürütücü organizmaların metabolik faaliyeti sırasında üretilir. EM® kullanımı bu mikropların faaliyetini bastırır ve organik maddenin kokulu bileşikler üretmeden çürümesini sağlar.

Hastalık gelişimini ve salgın hastalıkları engeller. EM “rekabetçi dışlama” ilkesine dayalı olarak patojen mikropların popülasyonunu sınırlandırır ve böylece bu mikropların patojenik faaliyetlerini bastırır. EM® buna ek olarak hayvanların genel sağlığında iyileşme sağlar ve hayvanların hastalıklara karşı direncini arttırır.

Atıkların izin verilen deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmasını sağlar.

EM®’deki mikroplar atık sudaki kirleticileri yok eder. Yeterli süre ve gerekli koşullar sağlandığında EM® suyu kirlilikten arındırır.

Büyüme hızında iyileşme sağlar. Daha iyi yem kullanımı ve hayvan refahındaki iyileşmeyle birlikte hayvanların büyümesinde kayda değer iyileşme sağlar.

Ölüm oranını düşürür. Hayvanların bağışıklığının artması nedeniyle çiftlikteki hayvanlar arasındaki ölüm oranı düşer.

Sütten kesilme dönemi sonrasında hayatta kalma oranını ve yetişkin hayvanlarda verimliliği arttırır. Çevre ve sağlıktaki genel iyileşmeyle birlikte üreticiler daha verimli spermler ve yumurtalar üretebilir ve böylelikle verimlilik oranını yükseltirler. EM® çok genç hayvanların mide ve bağırsak bozukluklarına karşı direncini arttırır ve hayatta kalma oranlarını iyileştirir.

Tat, doku ve koku gibi ürün özelliklerinin kalitesini arttırır. Hayvanlarda çok fazla yapay kimyasal madde alımı olmadığından, üretilen et, süt ve yumurtalar tüketici sağlığını tehdit edecek kimyasal kalıntılar içermez.

Hayvansal atıkların organik gübreye dönüştürülmesine yardımcı olur. EM® ile fermente olan hayvan dışkısı yüksek bitki besin değerine sahip olur ve patojen içermez.

Sinek ve diğer haşaratı son derece azaltır.

EM® ile sineklerin nasıl azaldığını anlamak için sineklerin üremesine daha yakından bakmamız gerekmektedir. Sinekler, çürümekte olan organik maddelerin üzerine yumurtlarlar. Tavuk kümeslerinde bu madde tavuk dışkısıdır. Yumurta metamorfiz geçirmeden önce larva (kurtçuk) haline gelmelidir. Yumurtanın larva aşamasına geçmesi için bazı özel enzimlerin ortamda bulunması gerekmektedir. Bu özel enzimler bozuşup kokuşmakta olan (oksidasyona uğrayan) organik maddeler üzerinde bol miktarda bulunur. O yüzden, sinekler organik maddelerin üzerine yumurtlamayı tercih ederler.

Ancak eğer sineğin yumurtladığı organik madde EM® ile muamele edilmişse, bir başka deyişle, tavuklar EM® ile beslenmiş ve kümesler EM® ile spreylenmiş ise, EM® kötü kokuları yok ederken, antioksidan maddeler ve vitaminler salgılar. Bu yüzden, (tavuk dışkıları dâhil) ortamda antioksitleyici bir durum söz konusudur ve bu antioksidan maddeler, sinek yumurtalarını kurtçuklara dönüştürecek enzimlerin oluşumunu engeller. Dolayısıyla, sinekler yumurta aşamasından öteye geçemeyeceğinden, sinek üreme çevrimi kırılmış olur.

Sürdürülebilir hayvansal üretim için EM® Probiyotik ürünler ile optimum çözümler

Hayvan sağlığı ve üretkenlik performansı mikrobiyal aktivite ile sıkı sıkıya ilişkilidir.

EM® oldukça esnek bir kullanıma sahiptir, suyla, yemle ve çevresel çözeltiler ile birlikte uygulanabilir.

 • Besini etkileyerek daha iyi bir sindirim sağlar
 • İshalde azalma
 • Daha iyi bağışıklık ve sağlık
 • Amonyak azalmasına bağlı daha az stres
 • Çiftlik hayvanlarında kötü koku ve stresin azaltılması
 • Verimliliği artırılması (yem dönüşüm oranını iyileştirerek ve ölüm oranlarını düşürerek).
 • Hayvansal ürünlerin kalitesinin artırılması (et, süt, yumurta).
 • Antibiyotik ve dezenfektan ajanların maliyetini azaltma imkanı
 • Çiftçiliğin çevresel etkisinin indirgenmesi
 • Modern hayvancılık operasyonlarının çevresel etkisinin en aza indirilmesi

EM® Probiyotik ürünleri, nihai tüketiciye en yüksek kalitede ve sağlıklı gıda sağlamak için her çeşit çiftliğin cevabı olabilir.

Çiftçiliğimizi değiştirmek ve yeni bir gelecek yaratmak için büyük bir şansımız var, o yüzden beklemeyelim!