Dr. Teruo Higa Okinawa Ryukyus Üniversitesi fahri profesörüdür. Kendisi aynı zamanda Okinawa’daki Meio Üniversitesinde Uluslararası EM Teknoloji Üniversitesinin müdürüdür.

“Dünya mevcut durumda büyük bir değişim ve devrim zamanı ile yüzleşmektedir. Bu durumun mevcut uygarlığımızın rekabet ilkeleri yolları boyunca gittikçe artan bir yapılanma haline gelmesi nedeniyle ortaya çıktığına inanıyorum. Rekabete olan aşırı güven kesinlikle cömertlik ve paylaşım duygularını kışkırtmamaktadır.” (TeruoHiga, 1996).

EM®’nin Gelişimi

EM’nin tohumları Dr. HigaKyushyu Üniversitesi Enstitüsünde Bahçecilik Bilimi alanında mandalina üzerine doktora çalışmalarını sürdürürken atılmıştır. Kendisi mikroorganizmaların tarımdaki potansiyelini bu yolla keşfetmiş ve bu keşif araştırmasına başka bir yön kazandırmıştır.,

O günlerde portakal çiftçiliği ağırlıklı olarak tarım kimyasallarına dayanmaktaydı. Dr. Higa mikroorganizmalar ile ilgiliydi; ancak kimyasal gübrelerin ve ilaçların kullanılmasından yanaydı, çünkü çiftçilik alanındaki deneyimleri sayesinde çiftçiliğin, özellikle de iyi bir organik gübre üretiminin yoğun olarak işçi emeğine dayandığını biliyordu. Kendisi portakal yetiştirmek ile ilgilenirken sağlığında genel bir düşüş olduğunu ve cildinde dökülmelerin meydana geldiğini fark etti. Tarım kimyasallarının yakınında çalışmaya devam ettikçe belirtileri de kötüleşmeye devam etti. Söz konusu deneyim kendisinin düşünce tarzını derinden etkiledi ve bu noktadan sonra mikroorganizmaları temel araştırma konusu haline getirdi. Ancak, o günlerde bir kerede yalnızca tek bir mikroorganizma ile çalışmak yaygındı ve test edilecek çok sayıda farklı mikroorganizma bulunmaktaydı. Beş yıllık yoğun çalışmanın sonunda bile çalışmaları ile herhangi bir önemli sonuç üretemedi.

Okinawa’daki Ryukyus Üniversitesine döndükten sonra çalışmalarına yalnızca güvenli ve zararsız mikroorganizmalar ile devam etmiştir. Bu nedenle de genellikle gün sonunda hepsini atamak için çeşitli türlerin tümünü aynı kovada topluyordu. Bir gün maliyetlerinden ötürü bu türleri gidere atmanın bunları boşa harcamak olduğunu düşündü ve bunun yerine bunları ufak bir parça çimin üzerine saçmaya karar verdi. Bir hafta sonra söz konusu alanda bariz bir farklılık olduğunu gözlemledi. Buradaki çim etrafındaki bölgelerden önemli ölçüde daha iyi bir şekilde büyümüştü. Öğrencilerinden hiçbirisi bu alanda deney yapmadığı için saçmış olduğu farklı tür mikroorganizmaların karışımının söz konusu farklılığa neden olduğundan emindi. İşte o zaman mikrop kombinasyonlarının kilit nokta olduğunu fark etti.

Birçok deneme yanılmadan sonra Dr. Higa 1980 yılında sağlıklı bitki gelişimini destekleyen bir optimal karışım keşfetti ve bu gruba “EM” adını verdi.

Geliştirdiği EM kendisinin uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamıştır ve şu anda dünya çapında EM’nin uygulanmasına ve araştırılmasına yönelik rehberlik ve yardım sağlamaktadır.

Bir Arada Bulunma ve Ortak Refah

Dr. Higa’nın felsefesindeki en temel inançlardan birisi “insan mutluluğunun önemli koşulu bir kişinin yaşamı boyunca gerçekten sevdiği şeyi yapabilmesidir” (P. 327, TeruoHiga, An Earth Saving Revolution [Dünyayı Kurtaran Devrim]).

İnsan toplumunun refah düzeyini artırması için çevrenin, yiyecek tedarikinin ve tıbbi tedavinin dünya üzerindeki her erkek, kadın ve çocuğun ortak mülkü olarak değerlendirilmesi önemlidir. Bunun gerçekleştirilebileceği bir sistemi kurabildiğimizde insanlık doğruluk durumuna daha da yaklaşacaktır ve daha büyük bir olgunluğa erişecek, yaşlandıkça saygıya sahip olacak ve toplumsal varlıklara hizmet edebilecektir. Böylesi bir duruma erişmek adına insanlığın rekabet tutkusunu bırakması ve bir arada bulunma ve ortak refaha dayanan yeni yaşamsal yollar geliştirmesi gerekmektedir.

Kendisi, EM® ürünleri de dahil olmak üzere özgün teknolojilerin rekabetçi topluluk ile bağlantılı birçok sorunun üstesinden gelme gücüne sahip olduğu ve bir arada bulunma ve ortak refaha dayalı bir topluluğun gerçekleştirilmesine yardım edeceği konusunda ısrarcı davranmıştır. Özgün teknolojileri iki önemli kriteri karşılayacak biçimde tanımlamaktadır: ilk olarak bunların herhangi bir hata, eksiklik ya da olumsuz yönler olmaksızın yalnızca olumlu sonuçlar doğurması ve ikinci olarak da karşılanabilir maliyetlerde olması gerekmektedir. Herhangi bir kanıt ile olumsuz ya da zararlı sonuçlar ya da olumsuz yan etkilere ilişkin herhangi bir durum raporlanmadığı için EM・1® ilk kriteri karşılamaktadır. EM・1® dünya çapında birçok ülkede üretildiği ve dağıtıldığının göz önünde bulundurulmasıyla ikinci kriteri de karşılamaktadır.

EM® ürünleri ile birlikte insanoğlunun yüzleştiği yiyecek krizleri, çevresel çöküntü, sağlık sistemi vb. gibi yaygın sorunlar da çözülebilecektir. EM® ürünlerinin kullanılmasıyla büyütülen ekinler hem üreticilerin hem de tüketicilerin sağlıklı olmasına yardımcı olabilecek hem de ekosistemi zenginleştirecektir. EM® çiftçiliğin sürdürülebilir olmasına, çevrenin korunmasına ve insan sağlığının sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Tarımın, hayvancılığın, çevrenin ve toplumun döngüsel ve sürdürülebilir form kazanmasına yardımcı olacak ve hepimizin bir arada bulunma ve ortak refaha dayanan bir toplulukta yaşamamızı sağlayacaktır.

Kendisinin felsefe ve görüşlerinin gerçekleştirilmesi için Dr. Higa EM® ürünlerinin öncülüğü konumunu sürdürmekte ve EM® ürünlerinin yeni yönlerine ve etkilerine ilişkin keşifler yaparak araştırmalarına devam etmektedir.