Tarımda kullanıma hazır ana üründür. Etkin Mikroorganizmalar Teknolojisi’nin tüm yararlı özelliklerini sağlar. Topraktan uygulanır. Topraktaki besinleri bitkilerin alabileceği şekilde açığa çıkarır. Besinler, bitki bünyesine aldıkça yavaş, yavaş açığa çıkar. Böylece, besinlerin yağmur sularına karışarak ziyan olması ve yeraltı sularını kirletmesi önlenmiş olur. Atmosferdeki serbest azotun bitkiye alınmasını sağlar. Doğal organik asit, aminoasit, oksin ve sitokinin teşvikiyle, kardeşlenme, meyve tutumu, saçak kök oluşumu, yaprak ve kök gelişimine yardımcı olur. Bitki gelişiminin ilk evresinde tohum çimlenmesini ve köklenmeyi, saçak kök oluşumunu ve gelişimini; sonraki aşamada ise bitkilerin yaprak ve gövde gelişimini sağlar. Bu şekilde ürün miktarını artırır. Topraktaki organik maddelerin mineralizasyonunu, mineral maddelerin ise çözünürlüğünü kolaylaştırır. Fosfor (P) ve kalsiyum (Ca) başta olmak üzere bitkinin hemen ihtiyaç duyduğu NH4 ve NO3 besinlerinin ve toprakta yarayışlılığı az olan Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu gibi elementlerin bitkiye yarayışlı halde alımını sağlar. Ürün kalite ve miktar artışının yanı sıra bitkiyi çevresel stres koşullarına karşı dayanıklı kılar.

Topraktaki mikrobiyel aktiviteyi arttırır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştirir.

EM.A bitkilerin ürettiği ve bitki gelişimini olumsuz etkileyen ikincil metabolitler ve zararlı bileşikleri parçalayarak ortamdan uzaklaştırır. Kök bölgesinde meydana gelen hastalık ve patojenlerin yaşam koşullarını yok eder. Bu sayede ekim nöbeti imkânlarının sınırlı olduğu alanlarda, takip eden yılda aynı ürünün ekilmesinden kaynaklanan verim kayıplarının azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle yüksek kireç içeriğine ve yüksek pH değerine sahip topraklarda kireç çözünürlüğünü artırarak toprak pH’sının kök rizosfer bölgesinde azalmasına katkıda bulunur Toprağın yapısını ve su tutma kapasitesini geliştirir. İçerdiği fototropik bakteriler sayesinde bitkilerin fotosentez kapasitelerini (güneş ışınlarından yararlanma oranını) arttırır. Bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. İçindeki antioksidan maddeler sayesinde bitkilerin daha sağlıklı ve ürünlerin raf ömrünün daha uzun olmasını sağlar. Bitkilerin ihtiyaç duydukları besin elementlerini sağlarlar. Bitkilerin kök gelişimini ve stres koşullarına karşı dayanıklılıklarını artırırken toprağın biyoçeşitliliğini zengileştirilmesini ve sürdürülebilir kullanımını mümkün kılarlar. Çevre kirliğine neden olmamasından dolayı diğer gübrelerimizin arasında çok farklı bir konuma sahiptirler. Bu gübrelerin kullanımı ile elde edilen ürünlerde tat, aroma, hastalığa karşı dayanıklılık ve gibi kalite parametrelerinde de belirgin artışlar görülür.

Uygulaması serin bulutlu günlerde yâda sabah erken ve akşam geç saatlerde, yağmur yağdıktan sonra, mümkünse rüzgârsız havalarda yapılmalıdır. EM.A sıvı bir formda farklı mikroorganizma grupları içerir.

Laktik Asit Bakterisi :

Lactobacillus Fermentum
Lactobacillus Plantarum,
Lactobacillus Rhamnous,
Lactobacillus Casei,
Lactobacillus Delbrueckii.

Mayalar :

Saccharomyces Cerevisiae

Fototrofik Bakteriler :

Rhodopseudomonas Palustris

Diğerleri :

Bacillus Subtilis ve EM.A içinde 3,5 pH altında yaşayabilen  çevrede doğal olarak bulunan yerel yararlı mikroorganizmalar.

Toprakta en iyi çalışabildiği ortam : pH 3,60-8,50 (en iyi pH 6,80) sıcaklık 8 – 40 0C (en iyi 25oC)   Orijinal Ambalajında Normal Şartlar Altında (serin ve kuru yerde)  direkt güneş ışığına maruz kalmadan özelliğini en az 2 yıl muhafaza eder. Depolama Sıcaklığı :+5 ile +350C arası olmalıdır. EM.A BKÜ Değildir. EM.A mikroorganizma içeren mikrobiyal gübredir.

EM.A İle Tohum Kaplama:

(1:100 oranında klorsuz suyla seyreltilmiş EM.A çözeltisi içinde)
  • Tohumun çimlenmesi hızlanır.
  • Bitkinin hastalıklara karşı direnci artar.
  • Bitkinin büyümesine yardımcı olur.

Süresi :

  • Küçük boy tohum : 20-30 dk (Örn. Kolza, Yonca)
  • Orta boy tohum : 30-60 dk. (Örn. Buğday)
  • Büyük boy tohum : 2-3 saat (Örn. Kabak, Bakla, Mısır, Patates).

Pratik Uygulaması:

  • Belirtilmiş zaman süresince tohum bir çuval içine konularak EM.A çözeltisine daldırılarak bekletilir.
  • Veya tohum yayılarak belirtilen süre kadar nemli kalacak şekilde üzerine EM.A püskürtülür.
  • Mümkün olduğunca nemli iken ekilir.
  • Ekim makinesi kullanılacaksa, tohumların yapışmaması için üzerine taş kumu, tebeşir kireci, Montmorilonit tozu gibi maddelerden biri serpilerek karıştırılır.


BROŞÜRÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ