EM.1® :

EM®‘nin temel ürünü olup kullanıma hazır değildir. Dormant (Sadece canlılıklarını sürdürebilecekleri bir çeşit uyku durumu) haldedir. Aktifleştirilerek kullanıma hazır hale gelir.

Aktifleştirme işlemi için 1:1:18 oranında (1 Lt EM.1® + 1 Lt Şeker Kamışı Melası + 18 Lt Klorsuz Su) 38°C’de Anaerobik (Havasız) ortamda 5-7 gün tekniğine uygun olarak fermantasyona tabi tutularak Ph 4’ün altına düşünce kullanıma hazır hale gelir.

EM.1® sıvı bir formda farklı mikroorganizma grupları içerir.

Laktik Asit Bakterileri : Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus Rhamnous, Lactobacillus Casei , Maya : Saccharomyces Cerevisiae, Fototrofik Bakteri : Rhodopseudomonas Palustris, Diğerleri  : EM.1® içinde 3,5 pH altında yaşayabilen  çevrede doğal olarak bulunan yerel yararlı mikroorganizmalar

Toprak ekime hazırlanırken aktif hale getirilmiş EM.1® : 0,75 – 4 Lt/da

Dikimle Birlikte aktif hale getirilmiş EM.1® : 0,50 – 3 Lt/da.

Sezon Boyunca çiçek ve meyve tutumundan sonra en az 2 kere aktifleştirilmiş EM.1® :  0,75 – 3 Lt/da

Seralarda toprak solarizasyonu ve dezenfeksiyonu sonrası, topraktaki yararlı mikroorganizma dengesini tekrar sağlamak için EM.1® (aktifleştirikten sonra) uygulaması tavsiye edilir.

EM.1® BKÜ Değildir. EM.1® mikroorganizma içeren mikrobiyal gübredir.

EM.A®:

Tarımda kullanıma hazır ana üründür. Etkin Mikroorganizmalar Teknolojisi’nin tüm yararlı özelliklerini sağlar. Topraktan uygulanır. Topraktaki besinleri bitkilerin alabileceği şekilde açığa çıkarır. Besinler, bitki bünyesine aldıkça yavaş, yavaş açığa çıkar. Böylece, besinlerin yağmur sularına karışarak ziyan olması ve yeraltı sularını kirletmesi önlenmiş olur.

Atmosferdeki serbest azotun bitkiye alınmasını sağlar. Doğal organik asit, aminoasit, oksin ve sitokinin teşvikiyle, kardeşlenme, meyve tutumu, saçak kök oluşumu, yaprak ve kök gelişimine yardımcı olur.

Bitki gelişiminin ilk evresinde tohum çimlenmesini ve köklenmeyi, saçak kök oluşumunu ve gelişimini; sonraki aşamada ise bitkilerin yaprak ve gövde gelişimini sağlar. Bu şekilde ürün miktarını artırır.

Topraktaki organik maddelerin mineralizasyonunu, mineral maddelerin ise çözünürlüğünü kolaylaştırır. Fosfor (P) ve kalsiyum (Ca) başta olmak üzere bitkinin hemen ihtiyaç duyduğu NH4 ve NO3 besinlerinin ve toprakta yarayışlılığı az olan Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu gibi elementlerin bitkiye yarayışlı halde alımını sağlar.

Ürün kalite ve miktar artışının yanı sıra bitkiyi çevresel stres koşullarına karşı dayanıklı kılar.

Topraktaki mikrobiyel aktiviteyi arttırır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştirir.

EM.A® bitkilerin ürettiği ve bitki gelişimini olumsuz etkileyen ikincil metabolitler ve zararlı bileşikleri parçalayarak ortamdan uzaklaştırır. Kök bölgesinde meydana gelen hastalık ve patojenlerin yaşam koşullarını yok eder. Bu sayede ekim nöbeti imkânlarının sınırlı olduğu alanlarda, takip eden yılda aynı ürünün ekilmesinden kaynaklanan verim kayıplarının azaltılmasına yardımcı olur.

Özellikle yüksek kireç içeriğine ve yüksek pH değerine sahip topraklarda kireç çözünürlüğünü artırarak toprak pH’sının kök rizosfer bölgesinde azalmasına katkıda bulunur Toprağın yapısını ve su tutma kapasitesini geliştirir. İçerdiği fototropik bakteriler sayesinde bitkilerin fotosentez kapasitelerini (güneş ışınlarından yararlanma oranını) arttırır. Bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar.

İçindeki antioksidan maddeler sayesinde bitkilerin daha sağlıklı ve ürünlerin raf ömrünün daha uzun olmasını sağlar. Bitkilerin ihtiyaç duydukları besin elementlerini sağlarlar. Bitkilerin kök gelişimini ve stres koşullarına karşı dayanıklılıklarını artırırken toprağın biyoçeşitliliğini zenginleştirilmesini ve sürdürülebilir kullanımını mümkün kılarlar.

Çevre kirliğine neden olmamasından dolayı diğer gübrelerimizin arasında çok farklı bir konuma sahiptirler. Bu gübrelerin kullanımı ile elde edilen ürünlerde tat, aroma, hastalığa karşı dayanıklılık ve gibi kalite parametrelerinde de belirgin artışlar görülür.

Uygulaması serin bulutlu günlerde yâda sabah erken ve akşam geç saatlerde, yağmur yağdıktan sonra, mümkünse rüzgârsız havalarda yapılmalıdır. EM.A® sıvı bir formda farklı mikroorganizma grupları içerir.

Laktik Asit Bakterisi : Lactobacillus Fermentum  Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus Rhamnous, Lactobacillus Casei, Lactobacillus Delbrueckii. Mayalar : Saccharomyces Cerevisiae Fototrofik Bakteriler : Rhodopseudomonas Palustris, Diğerleri :  Bacillus Subtilis ve EM.A® içinde 3,5 pH altında yaşayabilen  çevrede doğal olarak bulunan yerel  yararlı mikroorganizmalar.

Toprakta en iyi çalışabildiği ortam : pH 3,60-8,50 (en iyi pH 6,80) sıcaklık 8 – 40 0C (en iyi 25oC)   Orijinal  Ambalajında Normal Şartlar Altında (serin ve    kuru yerde)  direkt güneş ışığına maruz kalmadan özelliğini en  az 2 yıl muhafaza eder. Depolama Sıcaklığı :+5 ile +350C arası olmalıdır.

EM.A® BKÜ Değildir. EM.A® mikroorganizma içeren mikrobiyal gübredir.

EM.A® İÇİNDEKİ MİKROORGANIZMALARIN TOPRAKTAKİ ETKİLERİ NELERDİR?

EM.A®’nın içindeki mikroorganizmalar bitkilerin gereksinimi olan karbon, azot fosfor, kükürt, demir, magnezyum vb. elementleri çeşitli sentez ve analizler sonucunda onların alabilecekleri forma dönüştürerek yararlı şekle çevirir.

EM.A® içindeki mikroorganizmalar toprak kökenli patojenleri baskı altında tutarlar.

EM.A® Tohum çimlenmesini ve bitki kök gelişimini destekler.

EM.A® Organik maddelerin toprak humusuna dönüşmesini maksimize eder.

EM.A® Yararlı mikrobiyal popülâsyonları arttırır toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştirir.

EM.A® Toprağın su tutma kapasitesi artırır.

EM.A® yararlı mikrobiyal popülasyonu artırır

EM.A® Topraktaki kimyasal madde kalıntılarını parçalar zararsız hale getirir.

EM.A® içerdiği fototropik bakteriler sayesinde bitkilerin fotosentez kapasitelerini artırır.

EM.A® çiçeklenmeyi, filizlenmeyi arttırır güçlü sürgün, kaliteli ve bol ürün vermeyi artırır

EM.A® sertleşmiş toprakların tamamen çözülerek yumuşamasını, toprağın havalanmasını, nefes almasını sağlayarak.

EM.A® bitkilerde soğuk ve donlara karşı bitkiyi korur yani bitkinin soğuğa karşı mukavemetini artırır Bitki bünyesindeki canlılık ve yararlı mikroorganizmaların (EM.A) sürekli faaliyeti sonucu ısı ve enerji açığa çıkardıklarından soğuklara ve donlara karşı dayanıklılık kazandırmaktadır.

EM.A® su baskınları, aşırı su kullanımı ve rutubetten kaynaklanan patojen oluşumunu engeller.

EM.A® Toprak pH’sını düzenler.

EM.A içindeki mikroorganizmalar toprakta birçok biyolojik aktif maddenin ve antioksidan maddelerin oluşmasını sağlarlar.

EM.A® işlevini kaybetmiş topraklara aşılandığında toprağı düzenleyerek toprağın yeniden doğal formuna ve sağlığına kavuşmasını sağlar.

EM 5:

Kaliteli bir sıvı mikrobiyal gübre ve yardımcı bitki besin maddesidir. Hastalık ve zararlılara karşı direnci artırmak için yapraktan uygulanır. Sürekli uygulandığında kimyasal tarım ilaçları gereksinimini azaltır. Çimlenmeden sonra, hastalık ve zararlılar ortaya çıkmadan önce korumak amacıyla spreylenirse en iyi sonucu verir. Güneş ışınları dik geldiği zaman gözenekler (stomalar) fazla su kaybını önlemek için kapalı olacağından, yapraktan EM.5 uygulaması serin bulutlu günlerde ya da sabah erken ve akşam geç saatlerde, yağmur yağdıktan sonra, mümkünse rüzgârsız havalarda yapılmalıdır. EM.5’in etkisini artırmak için EM.FPE ile  % 50 – %50 oranında karıştırılarak 1/500 oranında klorsuz su ile seyreltilerek yapraktan uygulanır.

Laktik Asit Bakterisi :Lactobacillus Delbrueckii, Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus Rhamnous, Lactobacillus Casei, Mayalar :Saccharomyces Cerevisiae, Fototrofik Bakteriler : Rhodopseudomonas Palustris

Toprakta en iyi çalışabildiği ortam: pH 3,60 -8,50  (Optimum pH 6,80) sıcaklık 8- 40 0C  (Optimum 25 oC) Orijinal Ambalajında Normal Şartlar Altında (serin ve kuru yerde)  direkt güneş ışığına maruz kalmadan özelliğini en az 2 yıl muhafaza eder. Depolama Sıcaklığı :+5 ile +35 0C arası olmalıdır.

Kimyasal uygulamalar hızlı sonuç verse de, bitkilere ve toprağa zararlı olabilir. EM.5, aşırı derecede uygulansa bile hiçbir kötü etkisi söz konusu değildir. Aksine, EM.5’in içindeki mikroorganizmaların sentezlediği yararlı bileşikler bitki tarafından absorblanmasından ötürü, bitkinin gücünü ve antioksidasyon düzeyini (bir başka deyişle, hastalıkları, haşereleri ve gücünü azaltacak herhangi bir olumsuzluğu yenme yeteneğini) artırabilir. EM.5 kullanımı sayesinde toprağın koşulları değişeceği için, uzun vadede daha az EM.5 kullanılacaktır.

Bu sayede, kendilerini hastalıklardan ve haşerelerden koruyabilen sağlıklı ve güçlü ürünler yetiştirilecektir. Çimlenmeden hemen sonra haşarat ve hastalık görünmeden önce spreylemeye başlayınız.

EM.5’i düzenli aralıklarla uygulayınız. EM.5; pestisit, germisit ya da zararlı bir kimyasal madde olmadığından, uygulama yöntemi diğer tarım kimyasallarından farklıdır.

Kimyasal maddeler bir sorunu zorla ve çabucak çözmek için kullanılır ve belirli aralıklarla uygulanırlar. EM.5 ise, bitki dikildikten sonra herhangi bir haşere ya da hastalık ortaya çıkmadan önce uygulanmalıdır. Bu yapılmaz ve hastalık ya da haşere ortaya çıkarsa, EM.5 ile sorun ortadan kalkana dek her gün veya gün aşırı spreylenmelidir.

Uygulama, haftada bir ya da iki kere doğrudan bitkiler üzerine spreylenerek yapılabilir. Bitkinin her tarafı spreylenirse, iyi sonuç elde edilmesi garanti altına alınmış olur. EM.5 etkisini zaman içinde gösterir. Bu yüzden, düzenli olarak uygulanırsa en iyi sonuç elde edilir.

EM.5 BKÜ değildir.EM.5 mikroorganizma içeren mikrobiyal gübredir.

EM.FPE :

Kaliteli bir sıvı mikrobiyal gübre ve yardımcı bitki besin maddesidir. Mikrobiyal formülasyonlardan ve yeşil bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Hastalık ve zararlılara, soğuk ve donlara karşı bitkinin direnci artırmak için yapraktan uygulanır. Enzimler, antioksidan maddeler, organik asitler, biyoaktif maddeler, mineraller, doğal hormonlar ve diğer yararlı maddeler içerir. Güneş ışınları dik geldiği zaman gözenekler (stomalar) fazla su kaybını önlemek için kapalı olacağından, yapraktan EM.FPE uygulaması serin bulutlu günlerde yada sabah erken ve akşam geç saatlerde,yağmur yağdıktan sonra, mümkünse rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

EM.FPE’nin etkisini artırmak için EM.5 ile % 50 – %50 oranında karıştırılarak 1/500 oranında klorsuz su ile seyreltilerek yapraktan uygulanır.

Laktik Asit Bakterisi :Lactobacillus Casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus Plantarum,

Lactobacillus Rhamnous,, Mayalar :Saccharomyces Cerevisiae, Fototrofik Bakteriler :Rhodopseudomonas Palustris

Toprakta en iyi çalışabildiği ortam: pH 3,60 – 8,50 (Optimum pH 6,80) sıcaklık 3- 400C (Optimum 25oC) Orijinal Ambalajında Normal Şartlar Altında (serin ve kuru yerlerde)  direkt güneş ışığına maruz kalmadan özelliğini en az 2 yıl muhafaza eder. Depolama Sıcaklığı :+5 ile +350C arası olmalıdır.

EM.FPE BKÜ değildir.EM.FPE mikroorganizma içeren mikrobiyal gübredir.