Çevrede EM Kullanımı

Arıtmada Etkin Mikroorganizmaların (EM) kullanımı anaerobik olarak arıtma yapılmasına da olanak tanımaktadır. Bu yüzden, EM'yi nerede kullanacağımızı düşünmek zorundayız. Anaerobik koşulların mutlaka sağlanmış olmasının gerekmediğinin de bilincinde olmalıyız çünkü EM hem aerobik hem de anaerobik koşullarda etkindir. Bu yüzden, geleneksel atıksu arıtma sistemlerinde, biyolojik reaktör dışındaki arıtmanın tüm aşamalarında uygulanması yarar sağlayacaktır. Burada, EM'nin oluşturduğu bazı kimyasal maddelerin (laktik asit, antioksidanlar ve bazı enzimler) sağladığı yarar, EM mikroorganizmalarının sağladığı yarardan daha önemli rol oynayacaktır.

EM kullanımının bir başka yararı daha vardır. EM Çevre (Dormant)'den EM Çevre (aktif) üretildiğinde (EM, atıksu3 ATIKSUDA EM KULLANIMI da EM Çevre (aktif) olarak kullanılmaktadır) fermantasyon yapmaktayız ve üretilen EM-aktif atıksuda kullanıldığında atıksu için yararlı olabilecek çeşitli bileşikler oluşmaktadır: yüksek hidrolitik etkinliğe sahip enzimler ve bazı antioksidan maddeler. Bu bileşikler, EM mikroorganizmalarıyla birlikte atıksuyun yüksek kapasitede arıtılmasını sağlamaktadır.

Atiksu Aritma Tesislerinin devreye alınması ve tesislerin verimli işletilmesi, gol golet, Nehir, Dere, Cay rehabilitasyonu, Foseptik, Paket Aritma, rogarlar, yag tutuculardaki tıkanmaların engellenmesi, Koku giderimi, çöp sızıntı sularının arıtılması, vahşi çöp depolama alanlarının rehabilitasyonu, çöplerden kompost yapılması, Atıksu Aritma tesisinde çamur miktarının azaltılması ve çamura yansıyan zararlı parametrelerin bertaraf edilmesinde kesin çözüm. Lütfen çevre ile ilgili sorunlarınızda bayilerimize ve bize danışınız.
Çevre sorunlarınıza ekonomik çözüm bizde. Lütfen sorununuzu bize bildirin ücretsiz projelendirelim ve en ekonomik yönde çözelim.
CEVRE PROJELERiİDE BAYILERIMIZ VE BİZ VERECEĞİMİZ TEKLİFİN ALTINDA ÇÖZÜM BULURSANIZ PARANIZI İADE EDİYORUZ.
LÜTFEN ÇEVRE İLE İLGİLİ SORUNLARINIZDA FİYAT ALINIZ.

Broşür için tıklayınız »

atik-suda-em-kullanimi.jpg