BESİ SIĞIRI ÜRETİMİNDE EM

Yem Katkısı Olarak
Besi ve bitirme yemlerine hayvan başına günde 30 gram oranında EM Bukaşi ilave edin.

Hijyen Spreyi Olarak
50 litre suda seyreltilmiş 1 litre EM'yi ilk ayda bir kez ve sonrasında her 15 günde 1 kez olmak üzere metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram Bukaşi serpin. Bukaşi hem EM mikroorganizmalarını aşılar hem de fazlalık nemi alır.

Atık Su ve Lagün Muamelesi
Haftada bir defa 1000 litre atık suya 1 litre oranında EM ilave edin. Koşullar iyileştikçe uygulama sıklığı azaltılabilir. EM ilavesi besleme uygulamasından 30 gün sonra başlatılabilir. Mikroorganizmaların faaliyetini geliştirmek için lagünlere metrekareye 5 adet Bukaşi Topu atınız.

Hayvan Dışkısının İşlenmesi
Ahırların zeminine talaş, pirinç kabuğu, kalın ya da artık pirinç kepeği veya atık buğday kepeği gibi ince organik malzemelerden oluşan bir katman yayın. Her 10 birim organik madde için 1 birim odun kömürü ve bir (1) kilogram EM Bukaşi ilave edin Çok iyi karıştırın ve ahırın zemini üzerine eşit miktarda yayın. Bu işlemi her ay ya da gereken sıklıkta tekrarlayın Bu katmanları ve hayvan dışkısını ahır zeminde yeterli miktarda biriktikten sonra toplayın. Daha fazla organik madde ilave ederek nem oranını %30'a düşürün. Kompostlaşma (Çürüme) tamamlanana kadar gübre çukuruna ya da çuvallarına koyunuz.

Kaba Yem Hazırlama
1 litre EM, 1 litre melas ve 100 litre suyu tamamen karıştırın ve sonra beslemeden 30 dakika önce kıyılmış kaba yem üzerine spreyleyin.